Siam International Translation and Visa service

งานบริการหลักของเรา

Play Video

Why choose us?

เราคือตัวแทนผู้ให้บริการรับทำวีซ่า รับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ประกันการเดินทาง แบบครบวงจร จัดเตรียมเอกสารเพื่อความสมบูรณ์ พร้อมทั้งแนวทางการสัมภาษณ์ สำหรับผู้ที่เคยยื่นวีซ่าไม่ผ่าน เรายินดีให้คำปรึกษาและวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ตามความรู้ด้าน การเข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยประสบการณ์จริงมากกว่า 20 ปี

รวดเร็ว ฉับไว มีมาตราฐานการทำงานระดับสากลมีรีวิวจากลูกค้าที่ใช้บริการอย่างชัดเจน เชื่อถือได้ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี 24 ชั่วโมง

demo-attachment-37-Subtraction-3

Marriage in Thailand

Siam International Translation and Visa service

งานด้านเอกสาร-แปลโดยนักแปลที่มีรายชื่อได้รับอนุญาตจากสถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย รวมถึงนักแปลที่ขึ้นทะเบียนศาลเป็นนักแปลตามาตรฐานสากล มีความเป็นมืออาชีพสูง พร้อมตราประทับรับรองคำแปลถูกต้อง ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการนำเอกสารต่างๆ ทางราชการหรือที่เกี่ยวข้องนำไปใช้กับหน่วยงานต่างๆของรัฐ หรือระหว่างประเทศ รวมถึงบริการนำพาเอกสารรับรองนิติกรณ์ ณ กรมการกงสุล และหรือรับรองสถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย มีบริการรับรองเอกสารโนตารีพับลิค เป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องด้านเอกสารเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด และป้องกันการแปลเอกสารซ้ำซ้อนหรือเอกสารที่ไม่สำคัญ เพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ให้คำปรึกษาโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชียวชาญเฉพาะทาง

demo-attachment-168-Subtraction-7
LINE_ALBUM_2022.3.2_220309_3
demo-attachment-37-Subtraction-3