นอเวย์

Norwegian Marriage and Registration in Thailand.

EKTESKAP I THAILAND

Huskeliste for nordmenn som ønsker å inngå ekteskap i Thailand

Dokumenter som må medbringes:

 1. EKTESKAPSATTEST Ekteskapsttest som er utstedt av ditt regionale skattekontor (Se veiledning – Ekteskapsattest fra Norge)
 2. MARRIAGE APPLICATION FORM Søknaden fylles ut, men underskrives ikke i første omgang.
 3. 2 NORSKE Referanseperoner navn, adresse og telefonnummer (vedkommende må gjerne være bosatt i Thailand).
 4. DITT PASS
 5. PASSET eller ID-KORTET til den personen du planlegger å gifte deg med.
 6. INNTEKTSDOKUMENTASJON fra arbeidsgiver, likningskontor eller pensjonskasse.
 7. TELEFONNUMMER

GIFTEMÅL OG PÅFOLGENDE REGISTRERING

 • Den underskrenve marriage application skal oversttes til thai og legaliseres av Det Utenriksministerium ” Thai Ministry of Foreign Affairs”.
 • Deretter kan giftemålet inngås på et hvilket som helst distriktskontor “Ampur” som svarer til et norsk rådhus.
 • Vielsesattesten og registreringsdokumenter skal så igjen oversettes til engelsk og legaliseres av det thailandske utenriksministerium.
 • Det norske konsulatet eller den norske ambassaden skal deretter bekrefte ektheten av underskrifen fra Det Thailandske Utenriksministerium.
 • De overstte og legaliserte vielsesdokumentene samt kopi av brudeparets pass, sendes for registrering til det skattekontoret i Norge som har utstedt ekteskapsattesten. Dokumentene kan innleveres for videresending enten til konsulatet eller ambassaden.

*Det beregnes gebyr for utstedelse av marriage application, bekreftelse av underkrift fra Thai Ministry of Foreign Affairs samt evt verifisering av kopierte documenter.

รายการเอกสารสำหรับสัญชาติไทย

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ (ช.3) และหรือ ใบเปลี่ยนนามสกุล (ช.5) ถ้าเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
 • ใบสำคัญการหย่า (คร.7)  และหรือ ทะเบียนการหย่า (คร.6) ถ้าเคยหย่าร้าง
 • มรณบัตร (กรณีคู่สมรสเดิมเสียชีวิต)
 • กรณีหย่าร้างไม่เกิน 310 วันจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบว่าไม่พบการตั้งครรภ์

No worries! If we come across your path it simply means we will make everything easy and effortless for you and successful marriage registration.

.♻️ One-Stop Service 
✅ Certified Translation
✅ Marriage & Registration Service
✅ Prenuptial Agreement
✅ Thai Visa Service
✅ Worldwide, Schengen Visa Service
✅ Visa Photo Service
✅ Airfare Ticket / Travel Insurance
✅ Last Wills, Agreement, Etc.

Comments are closed.