1-1024x1024

Information for British nationals intending to marry in Thailand.

List of documents for Marriage and Registration in Thailand

  • Affirmation of Marital Status Application Form. 
  • Passport and copy of your passport also page with visa.
  • Original decree absolute or PDF and covering letter or email from the court, if applicable. For all divorces registered outside the UK, you will need to provide evidence that you or your former spouse were residents of the country where the divorce took place.
  • UK Driving License or Proof of your residence (Tax payment, Bank Statement).
  • The following people for reference purposes (Needs: Name, Address and Telephone of your friend or family or Employer in UK)

The process: Need 7-10 in Business days Remark: Don’t forget to check Thai public holidays.

  • Apply Affirmation of marital status(Fee 50 GBP) and Certified true copy your passport (25 GBP) to UK Embassy in Bangkok for Certified (Total Embassy Fee(s) 75 GBP)
  • Translation with Certification by the Ministry of Foreign Affairs
  • Summit document with Thai District Registration office
  • Marriage & Registration at Thai District (Get Certificate of Marriage in Thai and English (Kho Ro.2, Kho Ro.3 Form) 

More in formation >>> https://www.gov.uk/marriage-abroad/y/thailand


รายการเอกสารสำหรับสัญชาติไทย

 1. บัตรปรชาชนตัวจริง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ (ช.3) และหรือใบเปลี่ยนนามสกุล (ช.5) ถ้าเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
 4. ใบสำคัญการหย่า (คร.7)  และหรือ ทะเบียนการหย่า (คร.6) ถ้าเคยหย่าร้าง
 5. มรณบัตร (กรณีคู่สมรสเดิมเสียชีวิต)
 6.  

กรณีหย่าร้างไม่เกิน 310 วันจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบว่าไม่พบการตั้งครรภ์

กรณีหม้าย จะต้องแจ้งการเสียชีวิตของอดีตคู่สมรสในทะเบียนสมรสและมีการทำบันทึก สิ้นสุดการสมรสเนื่องจากคู่สมรสเดิมเสียชีวิต และต้องกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง

Sweden

Swedish Marriage and Registration in Thailand

Registrering i Thailand av svenskt äktenskap

För thailändska medborgare som har ingått äktenskap med en svensk eller annan medborgare i Sverige och som önskar registrera sitt äktenskap hos de thailändska myndigheter.

För att ambassaden/konsulatet ska kunna skriva ett intyg behövs följande underlag: 

 • Blankett med ifyllda uppgifter. Ladda ned i word eller pdf.
 • Personbevis där det framgår uppgifter om sin maka/make. Dokumentet får ej vara mer än 3 månader gammalt.
 • Gratulationskort erhållet vid vigselceremonin.
 • Sökandes passkopia
 • Id-handling av den thailändska parten
 • Kvitto på betald avgift+porto, se avgifter här.

För mer information om hur du kan beställa intyget här: Intyg och legaliseringar

Det av ambassaden utfärdade intyget skall översättas till thailändska och legaliseras hos Utrikesministeriet i Bangkok (se nedan). De flesta översättningsbyråer ordnar legalisering mot extra ersättning.

Det legaliserade dokumentet (intyget och översättning) kan nu överlämnas till thailändskt distriktskontor (Khet/Amphur) där registrering av äktenskapet sker. Ingen ceremoni äger rum utan enbart registrering. Parterna är därefter gifta enligt thailändsk lag.

Read more information https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/thailand/hj%C3%A4lp-till-svenskar-utomlands/vigsel–%C3%A4ktenskap-i-thailand/registrering-i-thailand-av-svenskt-aktenskap/