Sweden

Swedish Marriage and Registration in Thailand

Registrering i Thailand av svenskt äktenskap

För thailändska medborgare som har ingått äktenskap med en svensk eller annan medborgare i Sverige och som önskar registrera sitt äktenskap hos de thailändska myndigheter.

För att ambassaden/konsulatet ska kunna skriva ett intyg behövs följande underlag: 

  • Blankett med ifyllda uppgifter. Ladda ned i word eller pdf.
  • Personbevis där det framgår uppgifter om sin maka/make. Dokumentet får ej vara mer än 3 månader gammalt.
  • Gratulationskort erhållet vid vigselceremonin.
  • Sökandes passkopia
  • Id-handling av den thailändska parten
  • Kvitto på betald avgift+porto, se avgifter här.

För mer information om hur du kan beställa intyget här: Intyg och legaliseringar

Det av ambassaden utfärdade intyget skall översättas till thailändska och legaliseras hos Utrikesministeriet i Bangkok (se nedan). De flesta översättningsbyråer ordnar legalisering mot extra ersättning.

Det legaliserade dokumentet (intyget och översättning) kan nu överlämnas till thailändskt distriktskontor (Khet/Amphur) där registrering av äktenskapet sker. Ingen ceremoni äger rum utan enbart registrering. Parterna är därefter gifta enligt thailändsk lag.

Read more information https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/thailand/hj%C3%A4lp-till-svenskar-utomlands/vigsel–%C3%A4ktenskap-i-thailand/registrering-i-thailand-av-svenskt-aktenskap/